рефераты
рефераты
Главная
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Логика
Военная кафедра
Банковское дело
Биржевое дело
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство

Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок


Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

РЕФЕРАТ

Україна перебуває на шляху власного державотворення. Цей довгий шлях,

який бере початок в давні часи, у ХХ столітті проявився якнайяскравіше в 40-

50-ті роки у збройній боротьбі українського народу під проводом ОУН в лавах

УПА. Перейнявши тоді все найкраще, що було в українців у досвіді боротьби

за незалежність, ОУН/УПА досягла значних успіхів у нерівній боротьбі.

Успішний досвід того часу є найкращим зразком для нас сьогодні.

Спираючись на первинні документи ОУН/УПА та грунтовні історичні

дослідження з цього питання автор спробує висвітлити такі проблеми:

1. Історія створення ОУН/УПА та історичні умови виникнення феномену

визвольної боротьби на Україні в 40-50-ті роки ХХ ст.

2. Структура, будова та чисельність ОУН/УПА в різні періоди їх існування.

3. Діяльність ОУН/УПА та її значення для подальшої історії України.

4. Значення вивчення проблеми на сучасному етапі та важливість використання

узагальненого у дипломній роботі матеріалу у виховній діяльності,

насамперед в середній школі.

Об’єкт дослідження – національно-визвольна боротьба українського народу

у 40-50-ті роки ХХ століття, її відображення в історичній науці та

політичне підгрунтя історичних оцінок.

Мета роботи – узагальнення досвіду висвітлення подій в історичній

науці, практичні рекомендації щодо застосування матеріалів у виховній і

публіцистичній діяльності.

Метод дослідження – описовий, порівняльний.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що історичний матеріал

розгядається з точки зору насамперед політики і соціальної психології.

Робота може бути використана у викладацькій і виховній діяльності в

середній школі та позашкільних закладах.

Робота складається з 62 сторінок, містить 8 ілюстрацій.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ, ВІЙСЬКОВИЙ, ПОЛІТИКА, ІДЕОЛОГІЯ, ВИХОВНИЙ,

ІСТОРІОГРАФІЯ.© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты